Kronos Group

Kronos Group rozpoczęła działalność na rynku polskim w 2007 roku. Wspieramy rozwój i wzrost wartości firm naszych klientów poprzez kompleksowe usługi doradcze, inwestycyjne i marketingowe oraz realizację transakcji kapitałowych. Kapitał jest pochodzenia polskiego i koncentrujemy się na inwestycjach w polskie firmy, bo wierzymy, że Polska stanie się tygrysem Europy, a polska przedsiębiorczość i innowacyjność polskich twórców firm stanie się naszym krajowym produktem eksportowym.

Skupiamy się na:

  • doradztwie gospodarczym
  • doradztwie inwestycyjnym
  • przeprowadzaniu due dilligence
  • tworzeniu strategii i działań operacyjnych w asystę klienta podczas przeprowadzania transakcji na rynku kapitałowym i dłużnym,
  • pomocy przy przygotowywaniu prospektów/memorandów emisyjnych, szkoleniowych.

Docelowo chcemy wprowadzać spółki na rynek kapitałowy.

Kronos Group ukierunkowana jest na budowę strategicznych portfeli przyszłościowych biznesów poprzez wspieranie finansowo, organizacyjnie i realizacyjnie spółek portfelowych na różnych etapach ich rozwoju oraz w rozmaitych obszarach ich działalności. Budując portfele biznesowe, Kronos Group koncentruje się na pozyskiwaniu finansowania zapewniającego ich rozwój, ograniczaniu ryzyka towarzyszącego ich działalności oraz oferuje merytoryczną asystę i transfer know-how w zakresie zarządzania i budowy wartości przedsiębiorstw.